ผลิตภัณฑ์ View All

Sold: 51

( 2 )

Retort

Sold: 51

ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร, ออกแบบระบบลำเลียง, ออกแบบแขนกล สำหรับยกและประกอบ, ระบบลำเลียงและขนถ่ายวัสดุ, แขนกลสำหรับช่วยในการยกและประกอบ, เครื่องล้างภาชนะ, เครื่องจักรในไลน์ผลิตอาหาร

บริษัท ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เรียกสั้นๆ ว่า ดี แมค

รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่าย
 - ระบบลำเลียงและขนถ่ายวัสดุ (CONYEYOR SYSTEM)I
 - แขนกลสำหรับช่วยในการยกและประกอบ (BALANCER)
 - เครื่องล้างภาชนะ (WASHING MACHINE)
 - เครื่องจักรในไลน์ผลิตอาหาร (FOOD PROCESS MACHINE)
  - เครื่องจักรตามแบบหรือออกแบบเฉพาะงาน (SPECIAL MACHINE)
 - งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส (FABRICATION WORK)
 - ชิ้นส่วนและอะไหล่งาน (MACHINE)
 - ระบบไฟฟ้าทั้งกำลังและควบคุม