ผลิตภัณฑ์ View All
ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร, ออกแบบระบบลำเลียง, ออกแบบแขนกล สำหรับยกและประกอบ, ระบบลำเลียงและขนถ่ายวัสดุ, แขนกลสำหรับช่วยในการยกและประกอบ, เครื่องล้างภาชนะ, เครื่องจักรในไลน์ผลิตอาหาร

บริษัท ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เรียกสั้นๆ ว่า ดี แมค

รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่าย
 - ระบบลำเลียงและขนถ่ายวัสดุ (CONYEYOR SYSTEM)I
 - แขนกลสำหรับช่วยในการยกและประกอบ (BALANCER)
 - เครื่องล้างภาชนะ (WASHING MACHINE)
 - เครื่องจักรในไลน์ผลิตอาหาร (FOOD PROCESS MACHINE)
  - เครื่องจักรตามแบบหรือออกแบบเฉพาะงาน (SPECIAL MACHINE)
 - งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส (FABRICATION WORK)
 - ชิ้นส่วนและอะไหล่งาน (MACHINE)
 - ระบบไฟฟ้าทั้งกำลังและควบคุม